Je kind is 16 tot 20 maanden

Je kind gaat steeds meer begrijpen en kan opdrachten uitvoeren.

De ontwikkeling van je kind

Je kind kent al veel woorden. Daardoor gaat het steeds meer begrijpen van alles om hem heen. Het kan gerichte opdrachten uitvoeren, zoals ‘pak je bal maar’. Je kind wil alles nadoen wat jij doet. Ook andere kinderen worden interessant. Nog niet zozeer om mee te spelen, maar wel om naar te kijken of aan te raken. Ook bij het praten doet je kind je na. Zo leert het veel van de taal. Ook zegt het woorden om je iets te vertellen of te vragen. Je kind begint te begrijpen dat woorden iets betekenen. Misschien praat het nog niet zo goed, het weet wél goed wat het bedoelt. Je kind begint echt te spelen en gaat zijn fantasie gebruiken. De pop krijgt ook een hapje eten. De kinderstoel is opeens een auto met het lege bord als stuur. Je kind heeft veel belangstelling voor zijn eigen lichaam. De verschillende lichaamsdelen benoemen en aanwijzen is een leuk spel. Er zijn ook veel liedjes en versjes waarin de verschillende lichaamsdelen voorkomen. Zoals ‘Klap eens in je handjes’ en ‘Deze vuist op deze vuist’.

Voorlezen

Een echt verhaal
Kinderen van ongeveer anderhalf jaar krijgen steeds meer belangstelling voor de inhoud van boeken. Ze gaan interesse krijgen voor wat de figuren in het boek doen en meemaken. Nu kun je het benoemen en aanwijzen van de platen aanvullen met vertellen over wat er op de plaatjes gebeurt. Je kind herkent de gebeurtenissen in het boek en leeft mee: in bad gaan, aankleden, boodschappen doen, samen op de fiets. Je kind gaat het verband tussen de verschillende onderdelen op een bladzijde ontdekken. Het begrijpt dat het ene met het andere te maken heeft.
Gebruik bij het voorlezen woorden die met lezen en boeken te maken hebben. Zoals: voorkant, achterkant, bladzijde, omslaan. Zo leert je kind iets over boeken.


FIJN OM TE WETEN

  • Van voor naar achter?

    Je hoeft een boek niet van voor naar achter te lezen. Je kind kan ook best in het midden of achteraan beginnen. Of het wil meteen naar de volgende bladzijde. Dat geeft niet. Later komt de goede volgorde wel. Je kunt het wel al een beetje sturen: eerst dit plaatje, en dan de volgende bladzijde.

  • Bewegen, geluiden, rijmpjes en spelletjes

    Je bent er al vroeg mee begonnen en ze horen er nog steeds bij, de liedjes, versjes en spelletjes. Samen rijmpjes en versjes opzeggen is een leuk spel. Het zijn net kleine, grappige verhalen. Je kind geniet van de klanken en de herhalingen. Beweeg er bij, je kind gaat vanzelf meedoen. Je hebt samen veel plezier!

  • Herhaling

    Een jong kind wil graag hetzelfde boek keer op keer lezen. Het is goed om dat te doen. Dan leert het ‘t verhaal steeds beter kennen. Vandaag vindt het dit ene plaatje spannend. Morgen ziet het opeens iets nieuws op een ander plaatje. Zo komt er aandacht voor de moeilijkere dingen in het verhaal.

Boekentips voor dreumesen

Bekijk hier de meest recente boekentips voor dreumesen.