Je kind hoort en zegt minder woorden bij veel schermtijd

Gepubliceerd op: 9 april 2024 11:30

Wist je dat te veel tijd doorbrengen voor een scherm, zoals een telefoon of tablet, niet zo goed is voor peuters? Onderzoek toont aan dat jonge kinderen minder woorden horen en zeggen als ze veel schermtijd hebben. Dat is best belangrijk, want als je niet genoeg praat als kind, kan dat moeilijk zijn als je naar school gaat.

De onderzoekers hebben gekeken naar hoe lang kinderen van 1 tot 3 jaar naar schermen keken en hoeveel woorden volwassenen tegen hen zeiden. Ze ontdekten dat als kinderen meer schermtijd hadden, ze minder woorden hoorden van volwassenen om hen heen. Ook zeiden ze zelf minder woorden. Er werden 220 gezinnen in Australië gevolgd. Sommige kinderen bleken al op jonge leeftijd heel veel naar schermen te kijken, soms zelfs meer dan twee uur per dag!

De onderzoekers denken dat ouders ook een rol spelen. Als ouders veel op hun telefoon zitten, hebben ze minder tijd om met hun kinderen te praten en te spelen. Dat is niet zo goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Het is belangrijk om niet te veel tijd voor een scherm door te brengen, dat geldt zeker voor jonge kinderen. Praten en spelen draagt veel meer bij aan de taalontwikkeling.

Uit onderzoek weten we dat:
● veel taal horen peuters helpt bij hun taalontwikkeling en het voor hen makkelijker maakt om mee te komen als ze naar school gaan;
● veel taal al vanaf de zwangerschap aangeboden kan worden, want al in de buik kunnen kinderen geluiden horen en na de bevalling dan makkelijker herkennen. Veel taal aanbieden noemen we ook wel een rijke taalomgeving. Hiermee wordt bedoeld dat in de omgeving waar kinderen opgroeien veel gesproken wordt, met de kinderen gesproken wordt, voorgelezen en gezongen wordt zodat ze elke dag nieuwe woorden kunnen horen en leren;
●  schermtijd, op een telefoon of tablet, een negatief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. Wanneer de aandacht naar het scherm gaat is er minder tijd om sociale vaardigheden te oefenen, minder tijd voor beweging en minder tijd voor buiten spelen. Dit verhoogt het risico op bijziendheid en is niet goed voor de ooggezondheid. Na 20 minuten dichtbij kijken, hebben ogen het nodig om 20 seconden ver weg te kijken en ze hebben 2 uur per dag daglicht nodig om gezond te blijven;
●  als ouders veel op hun telefoon zitten, ze minder tijd hebben om met hun kinderen te praten en te spelen. Dat is niet zo goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Kinderen horen en zeggen zelf ook minder woorden als ze veel schermtijd hebben. En als je niet genoeg praat als kind, kan dat een moeilijke start op school betekenen die blijft doorwerken.

Cijfers:
●  als gevolg van schermtijd missen peuters mogelijk tot wel 1.000 woorden per dag;
●  op basis van een gemiddelde schermtijd van 172 minuten per dag missen peuters op 3-jarige lleftijd 1.139 woorden, 843 vocalisaties en 194 gesprekken per dag;
●  van de kinderen die niet worden voorgelezen heeft maar 30% voldoende woordenschat voor een goede start op school;
●  30 miljoen woorden gap: een kind dat opgroeit in een taalarm gezin, hoort in de vier jaar voordat het naar school gaat 30 miljoen woorden minder dan in een taalrijk gezin;
●  van de peuters en kleuters die geregeld zijn voorgelezen heeft bijna 70% voldoende woordenschat.

Lees meer over het onderzoek op Scientias.nl.

Bron: NCJ

Meer weten over verantwoord lezen met digitale media? Kijk hier